Novosti

Natječaji

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Predmet ovog Natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina (ukijučujući javnu rasvjetu) i energetskog certificiranja zgrada:

1. u vlasništvu jedinica lokaine i područne (regionalne) samouprave,
2. u vlasništvu ustanova, institucija i drugih pravnih osoba (proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave),
3. u vlasništvu pravnih osoba u komercijalnom sektoru uključujući sektor industrije,
4. postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba,
5. u vlasništvu organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba,

sukladno obvezama propisanim člancima 4. i 5. Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine” broj 81/12, 29/13 i 78/13).

Ovaj Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama« i na internet stranici Fonda.

Upute ponuditeljima, prijavni obrazac i obrazac za utvrđivanje godišnje potrošnje i troškova energije i vode objavijeni su nainternet stranici Fonda.

Dostavijanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, ponuditelj daje odobrenje Fondu da osnovne podatke o istom i o ponuđenom energetskom pregledu i energetskom certificiranju objavi na internet stranici Fonda i u drugim izvješćima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone (01) 5391-953, 5391- 893, 5391-901, 531-g5 i 5391-914, slanjem upita putem e-pošte na adresu: gospodarenje_energijom@fzoeu.hr te u sjedištu Fonda, Ksaver 208, Zagreb.

Skip to content