Novosti

Natječaji

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport ”Franjo Bučar” u 2013. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport ”Franjo Bučar” u 2013. godini . Državna nagrada za sport ”Franjo Bučar” najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta. Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen. Pisano obrazloženje mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu, zatim podatke o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu. Ako se predlažu kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.

Uz prijedlog se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu (priloge nije potrebno dostavljati), te životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji te obvezatno adresa stanovanja i broj telefona.

Poticaji s obrazloženjem i dokumentacijom upućuju se na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za sport
Odbor Državne nagrade za sport ”Franjo Bučar”
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

Rok za podnošenje poticaja je 2. listopada 2013. godine.

Skip to content