Novosti

Natječaji

Natječaj za nagrade “Promote love and forgiveness”

Fetzer Institut raspisao je natječaj za nagradu za nevladine organizacije. Tema natječaja je “Love and Forgiveness”. Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne organizacije / udruge koje rade najmanje tri godine na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini, kao i javna / privatna partnerstva koje obavljaju javne usluge na neprofitnoj osnovi.

Fetzer posebno poziva sve zainteresirane iz zemalja u razvoju i zemalja u sukobu i / ili tranziciji da se jave za nagradu.

Rok za podnošenje prijava je 31 siječnja 2013.

Skip to content