Novosti

Natječaji

Natječaj za pilot projekt ‘Ekonomija kulturne raznolikosti’

Europska komisija objavila je natječaj za pilot projekt ‘Ekonomija kulturne raznolikosti’. Rok prijave je 10 kolovoz. Cilj je projekta ispitati nove načine financiranja, produciranja, diseminiranja ili izvlačenja vrijednosti iz kulturnih sadržaja kroz ICT tehnologiju.

Digitalna promjena donijela je promjenu paradigme, te je imala masivni učinak na način stvaranja, kulturnih dobara, njihovog upravljanja, diseminiranja, pristupanja, konzumiranja i monetiziranja, mijenjajući lanac vrijednosti koji je prevladavao u analognom dobu.

Promjena nudi nove mogućnosti za značajno veći utjecaj na publiku, nove načine interakcije s publikom kao i obrazovne prednosti, pod pretpostavkom da kulturni radnici razviju strategije koje se baziraju na novim poslovnim modelima koji koriste prednost digitalnih tehnologija.

S ovim polazištem Europska unija pokreće pilot projekt s ciljem naglašavanja i promoviranja 10 – 15 ideja o inovativnom korištenju ICT tehnologija za financiranje, produciranje, diseminiranje i/ili izvlačenja vrijednosti kulturnih sadržaja.

Projekt je mišljen u kontekstu priprema za idući program Kreativna Europa.

Opširnije

culturenet.hr

 

Skip to content