Novosti

Natječaji

Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost

1.   Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2.   Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za svako znanstveno područje, i to za:

* značajno znanstveno dostignuće
* znanstveno otkriće
* primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada.3.   Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4.   Godišnja nagrada znanstvenim novacima dodjeljuje se za sva znanstvena područja.

Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenim novacima i mladim znanstvenicima do 30 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice,  veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz poticaj. Obrasci se mogu preuzeti dolje pod dokumenti ili osobno na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Poticaj se s potpunom dokumentacijom dostavlja na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38
.

Rok za podnošenje poticaja je do 26. studenoga 2011. godine.

 

Skip to content