Novosti

Natječaji

Natječaj za potprogram Kultura u kategoriji Potpora europskim platformama

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa u kategoriji Potpora europskim platformama (za prijavu platformi s dvogodišnjim okvirnim partnerskim sporazumom). Rok za prijavu je 25. veljače 2015. godine, do 12 sati.

Platforme su konzorciji kulturnih i kreativnih organizacija koje predstavljaju europske stvaraoce i umjetnike, a posebno mlade talente putem izvorno europskog programa. Organizacije se udružuju u platformu kako bi istaknule zajedničku umjetničku viziju u skladu s ciljevima programa Kreativna Europa. Članovi i prijavitelji europske platforme mogu biti sve organizacije (pravne osobe) kulturnog i kreativnog sektora koje postoje najmanje 2 godine i koje su članice programa Kreativna Europa.

Platforme podrazumijevaju instituciju u ulozi vodećeg partnera i najmanje 10 partnerskih organizacija iz 10 različitih država članica programa. Natječaj podrazumijeva potpisivanje dvogodišnjeg partnerskog sporazuma s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, a najviša godišnja potpora iznosi 500.000,00 eura, što predstavlja najviše 80 % godišnjeg dozvoljenog proračuna.

Sve detalje natječaja, kao i prijavnicu i vodič za korisnike možete naći na službenim stranicama Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Skip to content