Novosti

Natječaji

Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavljuje Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata radi ostvarivanja   financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u 2011. godini.

Prijave na ovaj Natječaj mogu podnijeti isključivo udruge iz Domovinskog rata državne razine koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

Svaka udruga, koja ispunjava opće uvjete za prijavu programa/projekata, može prijaviti najviše pet programa/projekata koje će provoditi u 2011. godini.

IV. PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

P-1) Očuvanje stečevina i zaštite digniteta Domovinskog rata
(Obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj razini i drugih obljetnica važnih za udruge, izdavačka djelatnost na tematiku vezanu uz Domovinski rat),

P-2)Psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata usmjerene na njihovo psihološko i socijalno osnaživanje
(Održavanje okruglih stolova i edukativnih tribina za pružanje potpunije informacije o mogućnostima i korištenju raspoloživih društvenih resursa koji će pridonijeti uključivanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u društvene tijekove, projekti pomoći i samopomoći u prevladavanju psihičkih i drugih oboljenja i teškoća, sportske, kulturno-umjetničke i druge rekreativne aktivnosti usmjerene na što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, edukativne tribine s ciljem prevencije i sprječavanja suicida i sl..)

P-3)Edukativno savjetodavna i pravna pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
(Savjetodavna i pravna pomoć u ostvarivanju učinkovite skrbi kroz pravnu zaštitu uređenu pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima i ostvarivanju drugih interesa u cilju njihove sveobuhvatnije društvene zaštite)

P-4) Međunarodna aktivnost i suradnja
(Aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih asocijacija, sudjelovanje u radu međunarodnih konferencija, odlazak na međunarodne skupove, suradnja s udrugama iz drugih zemalja).

Kompletnu natječajnu dokumentaciju treba dostaviti isključivo poštom na adresu: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, s naznakom “prijava projekata”.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave (22.03.2011.)

 

Skip to content