Novosti

Natječaji

Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijskih sredstava za projekte

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisuje Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijskih sredstava za projekte i/ili institucionalne podrške u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade u 2011. godini.

Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za sljedeća programska područja:
1. DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
2. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

1. DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

U ovom programskom području natječaja moguće je poslati prijavu na jednu od tri teme kojima se doprinosi daljnjoj demokratizaciji i razvoju civilnoga društva i to:

A) Aktivnim sudjelovanjem u društvenim procesima
B) Jačanjem utjecaja kroz umrežavanje
C) Ulaganjem za lokalno djelovanje

A) Aktivno sudjelovanje u društvenim procesima

Na natječaj se mogu prijaviti udruge ili privatne zaklade u partnerstvu s još 4 (četiri) udruge ili zaklade iz različitih županija u RH koje su registrirane u Republici Hrvatskoj.

Visina financijske podrške: od Kn 150.000,00 do Kn 300.000,00
Broj projekata koji će se odobriti: do 10 projekata
Rok prijave: 19. rujan 2011.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2012. godine

B) Jačanje utjecaja kroz umrežavanje

Na natječaj se mogu prijaviti novoosnovane mreže udruga, koje su registrirane i upisane u registar udruga Republike Hrvatske u razdoblju od 20. kolovoza 2010. godine do dana raspisivanja ovog natječaja
Visina financijske podrške: od Kn 20.000,00 do Kn 40.000,00

Broj projekata koji će se odobriti: do 3 projekta
Rok prijave: 19. rujan 2011.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2012. godine

C) Ulaganje za lokalno djelovanje

Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja na lokalnoj i područnoj razini izuzev udruga koje su registrirane, imaju sjedište i djeluju na području grada Zagreba koje nemaju pravo prijave na ovu temu natječaja.

Visina financijske podrške: od Kn 30.000,00 do Kn 60.000,00
Broj projekata koji će se odobriti: do 10 projekata
Rok prijave: 19. rujan 2011.
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2012. godine

2. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.
Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj.

Institucionalne podrške se dodjeljuju u 3 kategorije:

1.do Kn 380.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja
2.do Kn 170.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
3.do Kn 60.000,00 – do 10 podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
uz ostale uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.
Rok prijave: 19. rujan 2011.

Natječajnu dokumentaciju – popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge treba, isključivo poštom, uz napomenu “za natječaj” poslati na adresu:
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
“za natječaj – ____________________” (upisati naziv programskog područja)
Štrigina 1a
10000 Zagreb
– Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava –

 

Skip to content