Novosti

Natječaji

Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 1, Mjere 2.1. „Projekti građana“ programa Europa za građane, općine/gradovi i organizacije civilnog društva imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje građanskih panel rasprave, i to do 1. lipnja 2013.

Svrha ovog natječaja jest istražiti inovativne metodologije i pristupe poticanja građana na aktivno sudjelovanje na europskoj razini, te poticati dijalog između građana i europskih institucija. potpora se može ostvariti za projekte koji uključuju :
* prikupljanje mišljenja građana o budućim europskim izazovima,

* istraživanje primjene novih metodologija kojima se promiče aktivna interakcija i rasprava među građanima na teme vezane uz europske politike koje imaju utjecaja na njihov svakodnevni život

* stvaranje mehanizama kojima se građanima omogućuje razvoj građanskih kompetencija kako bi izgradili stav o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce odluka  na europskoj razini, ili pak

* jačanje dijaloga između građana Europe i institucija Europske unije, kako bi se osnažila uloga građana spram europskih politika i odluka koje se odnose u EU institucijama.

Građanske panel rasprave moraju uključivati najmanje 200 sudionika i organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija). Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 100.000,00 i 250.000,00 EUR.
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
Primjere dobre prakse također možete potražiti na našim stranicama.
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.

uzuvrh.hr
Skip to content