Novosti

Novosti

Nova uloga Ureda za udruge u sustavu upravljanja fondovima EU u RH

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva su od 16. kolovoza 2012. godine, odlukom Europske komisije, postala tijela akreditirana za provođenje Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala”.

 

Također, na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske Ured za udruge je, temeljem Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (link), definiran kao Posredničko tijelo razine 1 u provedbi Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva.

 

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj donesenim 6. srpnja 2012. (NN 78/2012, link) kojim je uređen institucionalni okvir za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, namijenjenih provedbi operativnih programa iz programskog razdoblja 2007.-2013., kao i funkcije i odgovornosti tijela koje čine sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava, određene su funkcije Posredničkog tijela razine 1, od kojih spominjemo neke:  u skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem; planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata; osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio odbor za praćenje operativnog programa; odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti.

 

Ured za udruge ovime je potvrdio važnost ulaganja u razvoj organizacija civilnog društva iz sredstava Europske unije te će u svom daljnjem radu koristiti iskustva stečena u provođenju pretpristupnih programa Europske unije (CARDS, PHARE, IPA – I. Komponenta).
Skip to content