Novosti

Novosti

Novi vodič Europske komisije za izradu analize troškova i koristi

Europska komisija je uz pomoć konzultanata i predstavnika JASPERS-a (Zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama) izradila ažuriranu verziju Vodiča za analizu troškova i koristi koju je potrebno koristi za sve velike projekte koji se prijavljuju u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Vodič se temelji na iskustvu u pripremi i procjeni velikih projekata u programskom razdoblju 2007.-2013., a ima za cilj pružiti praktične preporuke i studije slučaja za tijela uključena u velike projekte kao i za konzultante uključene u pripremu projektne dokumentacije. Glavna promjena u odnosu na prijašnju verziju Vodiča koji je objavljen 2008. godine odnosi se na jačanje operativnog pristupa i na jači fokus na investicijske prioritete kohezijske politike.

Vodič možete preuzeti ovdje.
Skip to content