O agenciji

Zbog rastućih potreba kvalitetne pripreme projekata za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije, Grad Slavonski Brod je osnovao svoju Razvojnu agenciju.

Opće informacije

Osnivač Društva je Grad Slavonski Brod. Slavonski Brod je industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte Brodsko-posavske županije, po veličini i značaju drugi grad u Slavoniji. Sedmi je po veličini u Republici Hrvatskoj.

Kao administrativni centar Županije i industrijski centar, Slavonski Brod i dalje raste i razvija se, pogotovo u posljednjih desetak godina.

Iako se naglasak razvitka u posljednje vrijeme stavlja u razvijanje turizma i uslužnih djelatnosti, Brod je uvijek bio i uvijek će biti industrijski grad.

rasb-6

Misija

 • check
  osigurati svakodnevnu dvosmjernu komunikaciju između utemeljitelja i korisnika usluga, povezujući domaću i inozemnu stručnu javnost
 • check
  koordiniranje aktivnosti koje imaju za cilj osigurati kvalitetan razvoj projekata kroz stručnu potporu Agencije, a u korist Grada Slavonskog Broda i njegovih stanovnika

Vizija

 • check
  postati jedan od ključnih nositelja sveukupnog razvoja grada Slavonskog Broda kroz aktivnu suradnju sa svim gospodarskim subjektima i javnim institucijama
 • check
  privlačenje stranih investicija kroz prijavu i provedbu projekata dostupnih fondova
 • check
  stvaranje i održavanje prihvatljive i inovativne poduzetničke klime

Aktivnosti

 • Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
 • Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
 • Izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima
 • Izrada gospodarskih projekata i studija
 • Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu
 • Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva
 • Poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti
 • Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja
 • Poduka konzultanata za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija
 • Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata (inženjering)
 • Organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova
 • Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora
 • Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima
 • Organiziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata
 • Razvoj i potpora tehnološki utemeljenom inovativnom poduzetništvu
 • Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj turizma
 • Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj poljoprivrede i gospodarstva
 • Praćenje projekata javno-privatnog partnerstva
 • Podupiranje istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija
 • Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija
 • Promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih
 • Suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu
 • Praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera
 • Drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, drugim propisima
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje stranih i domaćih fizičkih i pravnih osoba u zemlji i inozemstvu
 • Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Evropske unije
 • Izdavačka djelatnost
 • Tiskanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. tiskanih komercijalnih publikacija
 • Usluge grafičkog dizajna
 • Usluge prijepisa i umnožavanja

Usluge

prema Gradu Slavonskom Brodu i ostalim jedinicama lokalne samouprave:

 • izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU
 • obavještavanje o natječajima za financiranje projekata raspisanih od strane Ministarstava RH, fondova RH i predpristupnih fondova EU te savjetnička podrška i koordinacija na realizaciji projekata / programa
 • pružanje informacija i savjetničke podrške pri ostvarivanju poticaja
 • poduzetničke zone – savjetodavna pomoć pri osnivanju i utvrđivanju sadržaja djelatnosti u zonama, marketinška obrada zone, privlačenje strateških partnera i ostali oblici podrške
 • privlačenje stranih investitora (podrška kvalitetnim programima i promocija gospodarstva putem brošura, promotivnih mapa, digitalnih materijala, video zapisa, internet stranica i dr.).

prema poduzetnicima:

 • praćenje natječaja za financiranje projekata raspisanih od strane Ministarstava RH, fondova RH i predpristupnih fondova EU te savjetnička podrška i koordinacija na realizaciji projekata / programa
 • izrada gospodarskih projekata i studija
 • priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije
 • prikupljanje i analiza poduzetničkih ideja
 • pružanje informacija i savjetničke podrške pri ostvarivanju poticaja
 • edukacija poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja
 • informacijski konzalting i usluge info-točke o financijskom tržištu, poticajima, mogućnostima suradnje, izobrazbama, skupovima, seminarima, tehnološkom razvoju

Sjedište

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Hrvatska