Novosti

Novosti

Objavljen natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku

Otvoren je Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu, kojeg je u kolovozu 2011.g. objavila Europska komisija, a koji u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Agencija je akreditirana pri Europskoj komisiji te u ime Europske komisije provodi natječaj za institucije iz Republike Hrvatske – zaprima, ocjenjuje, odobrava, ugovara i financira projekte. Poziv na natječaj, zajedno s rokovima za prijavu i ostalim dokumentima, dostupan je na: www.mobilnost.hr.

Za Republiku Hrvatsku u 2012. g. za projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje okvirno je planirano 46 milijuna kuna (6.269.000,00 eura).

Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLP) najveći je program Europske unije u području obrazovanja, koji omogućuje, kroz svoje potprograme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), sudjelovanje institucijama iz sustava odgoja i obrazovanja  u međunarodnim projektima, učeničkim razmjenama, stručnom usavršavanju i osposobljavanju, studiranju i obavljanju stručne prakse u inozemstvu. U Programu mogu sudjelovati osobe bilo koje starosne dobi (učenici, studenti, nastavnici, nenastavno osoblje, stručnjaci u strukovnom obrazovanju, kao i ostale zaposlene i nezaposlene osobe koje žele unaprjeđivati svoja znanja i sposobnosti),  a nudi  sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja, te potpomože razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja diljem Europske unije kroz aktivnosti koje uključuju međunarodnu suradnju.

Program se dijeli na četiri potprograma, u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja:

Comenius je namijenjen vrtićima, osnovnim i srednjim školama, Leonardo da Vinci institucijama koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kao i gospodarskom sektoru; Erasmus visokim učilištima, a Grundtvig institucijama za obrazovanje odraslih (u području općeg obrazovanja odraslih). Tu je još i Transverzalni program, koji nudi mogućnostistudijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju.

Agencija za mobilnost i programe EU tijekom jeseni održavat će seminare o tome kako se prijaviti na natječaj. Seminari će se održati u sljedećim gradovima i terminima, ovisno o potprogramima:

Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole):

Zagreb – 14. listopada,

Split – 11. studenog 2011.

Leonardo da Vinci (za programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, usavršavanja u gospodarskom sektoru):

Zagreb – 14. listopada,

Osijek – 28. listopada,

Split – 11. studenog,

Rijeka – 25. studenog 2011.

Grundtvig (za ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, u segmentu općeg obrazovanja):

Zagreb – 14. listopada,

Split – 11. studenog 2011.

Erasmus (za visoka učilišta):

Zagreb – 15. studenog 2011.

Institucije iz Republike Hrvatske već su imale prilike sudjelovati u projektima međunarodne suradnje financiranim kroz Program za cjeloživotno učenje i Agenciju za mobilnost i programe EU te su postigli rezultate i značajne uspjehe.

Tako je u sklopu natječaja za 2011.g., Agencija za mobilnost i programe EU, dodijelila 32 milijuna kuna za provedbu projekata kojima upravljaju hrvatski partneri, a koji podrazumijevaju različite oblike stručnog usavršavanja i osposobljavanja, studentske razmjene, studentsko i učeničko obavljanje prakse, školska partnerstva, studijske posjete. Iz navedenog iznosa financira se oko 250 projekata koji omogućuju sudjelovanje više od 2000 građana Republike Hrvatske u projektima međunarodne suradnje i stručnog usavršavanja i osposobljavanja u inozemstvu.

Za sve upite obratite se na pr@mobilnost.hr.
Skip to content