Novosti

Novosti

Održan seminar – Upravljanje kvalitetom

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva 28. i 29. 10. organizirala seminar pod nazivom “Upravljanje kvalitetom”.

Organizacijom seminara Razvojna agencija nastavlja ciklus besplatnih edukacija namijenjenih poduzetnicima, potencijalnim poduzetnicima i obrtnicima po Projektu “Obrazovanje za poduzetništvo”

Seminar je održan u prostorijama Glazbene škole u Slavonskom Brodu.

Predavač je bio doc.dr.sc. Leon Maglić, prvi vodeći auditor za sustave upravljanja kvalitetom organizacije TUV u Hrvatskoj koji je sudionike seminara upoznao sa značajem kvalitete proizvoda i norme ISO 9000 u ostvarenju konkurentnosti na tržištu.

Slijedeća će se odukacija održati 18. 11. 2010. također u prostorijama Glazbene škole, a tema će biti Učinkovita poslovna komunikacija u vrijeme recesije.

 

Skip to content