Novosti

Novosti

Osnivanje zadruge

Zadruga je udruženje zadrugara (najmanje tri) u kojem članovi sudjeluju zajednički i neposredno u cilju ostvarenja osobne i zajedničke dobiti (Zakon o zadrugama – 36/95, 67/01 i 12/02).
Zadrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Zadruga se osniva Ugovorom o osnivanju zadruge, koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave. (Zakon o zadrugama – “Narodne Novine” 36/95, 67/01, 12/02).
Osnivačka skupština zadruge saziva se najkasnije u roku tri mjeseca od zaključivanja ugovora o osnivanju zadruge i unosa članskog uloga. Zadruga se registrira kod Trgovačkog suda u Osijeku –  Stalna služba u  Slavonskom Brodu  (Trg Pobjede 13), a prijava za upis u sudski registar podnosi se nakon održavanja osnivačke skupštine na kojoj su donešena pravila zadruge, izabran upravitelj, te imenovani članovi nadzornog odbora ako zadruga ima nadzorni odbor. Zadruga mora imati nadzorni odbor ukoliko ima 10 ili više zadrugara, a ako ih je manje od 10 skupština zadruge može obavljati poslove nadzornog odbora (Zakon o zadrugama – “Narodne Novine” 36/95, 67/01, 12/02).
Dokumentacija potrebna za registraciju zadruge uključuje: Prijava za upis zadruge u sudski registar potpisana od upravitelja zadruge, Ugovor o osnivanju zadruge, Pravila zadruge, Zapisnik s osnivačke skupštine zadruge, Odluka o imenovanju predsjednika skupštine zadruge, Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora (ukoliko zadruga ima NO), Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika NO (ukoliko zadruga ima NO), Odluka o imenovanju upravitelja zadruge, Ovjereni potpis upravitelja zadruge, Izjava osobe ovlaštene da vodi poslove zadruge, Popis članova zadruge, Potvrda o uplati pristojbe za državni proračun (400,00 kn) i za Narodne Novine i lokalni dnevni list (900,00 kn), te Potvrda o uplati osnivačkog uloga.
U procesu registracije zadruge treba računati i na trošak javnog bilježnika, koji se plaća u njegovom uredu.
Nakon toga slijedi prijava u Državni zavod za statistiku, Poreznu upravu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Zadruga ima obvezu učlaniti se u Hrvatski savez zadruga, te je dužna u roku 15 dana od registracije na Trgovačkom sudu dostaviti u Hrvatski savez zadruga (Amruševa 8, Zagreb) slijedeće dokumente: Rješenje o osnivanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda, Ispunjen obrazac EZ (Evidencijski list zadruge),te Obavijest o razvrstavanju Zavoda za statistiku i OIB, a u slučaju statusnih ili dugih bitnih promjena podataka iz Evidencijskog lista (naročito kontakt podataka), potrebno je u roku 15 dana od nastanka promjene, podatak dostaviti u Hrvatski savez zadruga.
Članice Hrvatskog saveza zadruga dužne su savezu plaćati članarinu 55 kn mjesečno i članski doprinos na bazi poslovanja. Više podataka o Hrvatskom savezu zadruga i njihove kontakt podatke možete pronaći nawww.zadruge.hr.
Potrebno je naglasiti da je u pripremi novi zakon o zadrugama, koji treba stupiti na snagu do kraja 2010., stoga je dobro pratiti novosti i promjene u zakonodavstvu. Trenutno je još uvijek na snazi Zakon o zadrugama – “Narodne Novine” 36/95, 67/01 i 12/02.
Skip to content