Novosti

Natječaji

Otvoren CIP EIP natječaj za projekte transnacionalne suradnje

Otvoren je natječaj za dostavu projektnih prijedloga ”Transnacionalni projekti suradnje na europskim kulturnim rutama” (Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) koji je raspisala Opća uprava EK za industriju i poduzetništvo u okviru Programa za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP).

Opći cilj natječaja je:

* doprinijeti raznolikosti europske turističke ponude, obogaćivanje zajedničke kulturne baštine, te
* doprinijeti horizontalnoj i vertikalnoj integraciji kulturnog i  turističkog sektora olakšavajući stvaranje klastera i umrežavanje kulturnih turističkih proizvoda i poduzeća iz područja kulturno-turističke djelatnosti.

Specifični ciljevi su:

* Jačanje slike i profila Europe kao kvalitetne destinacije među europljanima i državljanima trećih zemalja;
* Jačanje transnacionalne suradnje u kulturnom turizmu, s naglaskom na (pan)europski kulturni turizam;
* Olakšavanje vertikalne integracije kulturnih i turističkih  udruga / mreža / malih i srednjih poduzeća u lancu opskrbe kulturno-turističkih ruta;
* Poticanje klastera u sklopu kulturno-turističkih ruta i razvoj zajedničkih inicijativa;
* Bolje iskorištavanje ICT aplikacija i alata za poduzeća i lokalne vlasti na destinacijama gdje je lokalna kulturna baština glavni resurs za razvoj;
* Jačanje kapaciteta turističkih operatera i malih poduzeća u udaljenim i manje poznatim destinacijama da dosegnu nove korisnike, kroz zajedničke akcije na europskoj razini, ICT alata, društvenih medija i marketinške strategije, među ostalim.
* Povećana vidljivost kulturnih turističkih proizvoda u europskim (trans-nacionalnim) dimenzijama;
* Bolje iskorištavanje kulturne baštine s turističke točke gledišta;
* Promicanje uloge kulturnog turizma kao čimbenika održivog gospodarskog razvoja i interkulturalnog dijaloga.

Projekte mogu prijavljivati pravne osobe registrirane u državama članicama CIP EIP programa (EU 27, Norveška, Island, Lihenštajn, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Turska, Crna Gora, Albanija i Izrael) u konzorciju sastavljenom od 4 ili više partnera iz različitih država članica programa.

Ukupan iznos sredstava koja će biti dodjeljena na ovom natječaju je 500.000,00 eura.  Iz proračuna programa moguće je sufinancirati do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Max. iznos EU sufinanciranja po projektu je 125.000,00 eura.

Natječaj je otvoren do 7. listopada 2011. godine.

Informacije o javnom pozivu možete pronaći ovdje.

Kontakt osobe za Program za poduzetništvo i inovacije u Republici Hrvatskoj su:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva:

* gđa Snježana Ivić-Pavlovski
* e-mail: snjezana.ivic-pavlovski@mingorp.hr mailto:snjezana.ivic-pavlovski@mingorp.hr

Europska poduzetnička mreža Hrvatske (pri HGK):

* gđa Iva Jandriček
* e-mail: een@hgk.hr, ijandricek@hgk.hr

strategija.hr

 

Skip to content