Novosti

Novosti

Otvoren je hrvatski Eurodesk centar pri Agenciji za mobilnost i programe EU

Eurodesk Support Centre (ESC) je europska informacijska mreža koja sadrži informacije o mogućnostima koje programi Europske unije nude mladima, o politikama mladih te promovira strukturirani dijalog i ciljeve Europa 2020 prema mladima. ESC je usmjeren prema mladima te svima onima koji rade s mladima: udruge mladih, neformalne skupine mladih, škole, sportski klubovi itd. Za više informacija javite se na eurodesk@mobilnost.

Skip to content