Novosti

Natječaji

Otvoren natječaj Inteligentna energija u Europi II za 2012. godinu

U okviru Programa Unije Inteligentna energija u Europi II (Intelligent Energy Europe II – IEE II) objavljen je novi poziv za dostavu projektnih prijedloga za 2012. godinu. Ovaj program čini treću komponentu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) a provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI), uz suradnju i nadzor Opće uprave za promet i energetiku (DG TREN).

Ukupan proračun na ovom natječaju iznosi 67 milijuna eura. Iz proračuna programa će se moći sufinancirati maksimalno 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti mogu trajati do tri godine te moraju uključivati najmanje tri partnerske organizacije iz tri različite zemlje članice programa (EU 27, Island, Norveška, Hrvatska, Leichtenstein, Makedonija). Prijaviti se mogu pravne osobe: javne ustanove, jedinice regionalne i lokalne uprave te privatne tvrtke.

Područja financiranja su energetska učinkovitost u industriji i građevinarstvu (SAVE), prometu (STEER), promocija obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplinske energije (ALTENER), te poticanje ulaganja u energetiku na lokalnoj razini, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u zgradama, edukacija na području inteligentne energije (Integrirane inicijative).

U okviru programa financiraju se sljedeće aktivnosti: međunarodni prijenos iskustava; promicanje najbolje prakse; obrazovanje i osposobljavanje; jačanje i izgradnja institucionalnih kapaciteta; širenje informacija i jačanje svijesti; analize i pokazatelji za razvoj politike; stvaranje novih standarda i normi, itd.

Ne financiraju se: ulaganje u infrastrukturu; projekti istraživanja i tehnološkog razvoja (RTD), to područje pokriva FP7 program; studije izvedivosti; investicijski troškovi za projekte održivih izvora energije; promocija posebnih proizvoda/brendova; uredska oprema, računala.

Projekti ne smiju generirati direktan profit.

Natječaj je otvoren do 8. svibnja 2012. godine.

Detalje samog natječaja kao i svu natječajnu dokumentaciju, zainteresirani mogu pronaći ovdje.

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju i provedbu programa IEE II u RH je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Kontakt osoba:
Domagoj Validžić
Tel: + 385 1 6109 579
E-mail: domagoj.validzic@mingorp.hr

strategija.hr

 

Skip to content