Novosti

Natječaji

Otvoreni natječaji programa Kreativna Europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprogrameKultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio 19.11.2013. godine.

Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).

Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći:

  1. Potpora europskim projektima suradnje
  2. Potpora projektima književnih prijevoda
  3. Potpora europskim mrežama
  4. Potpora europskim platformama

Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći:

  1. Potpora razvoju pojedinačnoga projekta
  2. Potpora razvoju skupnih projekata
  3. Potpora televizijskom prikazivanju
  4. Potpora festivalima.

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe  pri Ministarstvu kulture.

Skip to content