Novosti

Natječaji

Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva

U sklopu IV. Komponente programa IPA “Razvoj ljudskih potencijala”, prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društvenoekonomski rast i razvoj demokracije, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) “Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”.

Specifični ciljevi ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga su sljedeći:

  1. povećati broj hrvatskih građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima da bi se povećale njihove prilike za zapošljavanje;
  2. povećati broj organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje provode volonterske aktivnosti i angažiraju volontere;
  3. promicati partnerstva između organizacija civilnog društva i javnih ustanova u području volonterstva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Prioriteti ovog Poziva su sljedeći:

* Izgraditi kapacitete OCD-a za razvoj visokokvalitetnih i održivih programa volontiranja;
* Povećati razinu javne svijesti o koristima volontiranja za društveni i gospodarski razvoj.

Rok za podnošenje sažetka projektnog prijedloga je 12. srpnja 2013.

Skip to content