Novosti

Novosti

Pokrenuto internetsko savjetovanje o programu Europa za građane

Europska komisija objavila je na svojim internetskim stranicama poziv zainteresiranoj javnosti – građanima, organizacijama civilnoga društva, tijelima javne uprave, istraživačkim institucijama, europskim i međunarodnim organizacijama – za sudjelovanje u pripremi izmjena programa Europa za građane za iduće financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.

 

Svrha savjetovanja jest prikupiti informacije temeljem kojih će se format Programa nadograđivati za iduće financijsko razdoblje, a na temelju dosadašnjih iskustava u svrhu osnaživanja aktivnog civilnog društva odnosno građanstva, čija uloga u oblikovanju javnih politika i donošenja odluka na Europskoj razini jest neizostavna.

 

Unutar novog financijskog plana EU želi nastaviti s potporom izgradnji europskog građanstva i snaženju identiteta te s djelovanjem kojime se nastoji unapređivati mehanizme jačanja odgovornosti institucija prema građanima. Stoga Program Europa za građane u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. ima za cilj povećati demokratski legitimitet Europske unije i stvarati dodanu vrijednost u europskim društvima.

 

Detaljnu obavijest o internetskom savjetovanju, kao i uputu o davanju prijedloga i komentara putem upitnika možete pronaći pronaći na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Programme&lang=en.
Skip to content