Novosti

Natječaji

Poziv na natječaj za proširenje baze trenera za program Mladi na djelu

Uslijed povećanog proračuna, povećanog broja dostupnih aktivnosti te šireg tematskog spektra programa osposobljavanja koje provodi, Agencija ovim putem proširuje svoju bazu trenera za provođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti osposobljavanja.

Treneri za program Mladi na djelu osmišljavaju, facilitiraju i evaluiraju jednodnevne i višednevne nacionalne i međunarodne programe osposobljavanja korisnika programa Mladi na djelu sukladno planu rada Agencije te prema potrebi sudjeluju u ostalim aktivnostima Agencije.

Odabrani treneri će se nalaziti u bazi trenera Agencije te će ih Agencija angažirati prema svojim potrebama i sukladno ekspertizi trenera i njihovoj raspoloživosti.

Prijave se podnose najkasnije do 29. rujna 2011. godine u 23:59 sati e-mailom na yia@mobilnost.hr

 

Skip to content