Novosti

Natječaji

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice  I u ovoj godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provedbom Programa održivog razvoja lokalne zajednice putem kojega se potiče razvoj  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100 prosjeka Republike Hrvatske.

Cilj ovog poziva je doprinijeti ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti, te podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Za predmet projekta prihvatljivi su objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, tj. socijalna, gospodarska i komunalna infrastruktura.

Financiraju se radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata komunalne i socijalne infrastrukture za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga.

Rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu je 31. ožujka 2015.

Skip to content