Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda

Grad Slavonski Brod objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenje programa za 2011. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu uvrstit će:

* redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
* programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
* programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
* program glazbenih i scenskih djelatnosti
* program knjižnične djelatnosti
* program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
* program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
* programe kulture nacionalnih manjina
* znanstveno istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
* otkup umjetnina
* programe kulturnih manifestacija
* programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
* programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 19. rujna 2012.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu:
Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za društvene djelatnosti
s naznakom PRIJEDLOZI ZA 2013.
Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod

 

Skip to content