Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda

Grad Slavonski Brod objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2012. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenje programa za 2011. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu uvrstit će:

* redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
* programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
* programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
* program glazbenih i scenskih djelatnosti
* program knjižnične djelatnosti
* program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
* program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
* programe kulture nacionalnih manjina
* znanstveno istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
* otkup umjetnina
* programe kulturnih manifestacija
* programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
* programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:
* programi ustanova kulture u vlasništvu grada
* programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
* ostali programi pravnih i fizičkih osoba

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 15. rujna 2011.

Uz prijedlog programa predlagatelji su dužni priložiti prijavu na Poziv koji mogu podići u Pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1-prizemlje.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će biti navedeni podaci o:

* ukupnim troškovima programa
* dijelu sredstava koji se osigurava iz vlastitih izvora
* dijelu sredstava koji se osigurava iz drugih izvora (županija, ministarstvo, sponzori i drugi izvori financiranja)
* dijelu sredstava koji se traži od Grada Slavonskog Broda
* kada je podnositelj programa posljednji put bio sufinanciran sredstvima Gradskog proračuna.

 

Skip to content