Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi BPŽ za 2014. godinu

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2014. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom. U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2013., Brodsko-posavska županija će u program javnih potreba u kulturi za 2014. uvrstiti:

1.  redovnu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Brodsko-posavska županija
2.  programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija
3.  programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti
4.  programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
5.  programe muzejsko-galerijske djelatnosti i programe restauriranja muzejske građe i sustavne
zaštite fondova muzeja i galerija
6.  projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti
7.  programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti
8.  programi i projekti u filmskoj i audio-vizualnoj djelatnosti
9.  programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te
manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma
10. programe urbane kulture i kulture mladih
11. programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata
kulture od interesa za Brodsko-posavsku županiju
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

Prijedlozi programa mogu se poslati do 23. rujna 2013.

Skip to content