Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi BPŽ

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2013. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom. U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2012., Brodsko-posavska županija će u program javnih potreba u kulturi za 2013. uvrstiti:

1. redovnu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Brodsko-posavska županija
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija
3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
5. programe muzejsko-galerijske djelatnosti i programe restauriranja muzejske građe i sustavne
zaštite fondova muzeja i galerija
6. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti
8. programi i projekti u filmskoj i audio-vizualnoj djelatnosti
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te
manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma
10. programe urbane kulture i kulture mladih
11. programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata
kulture od interesa za Brodsko-posavsku županiju
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

Prijedlozi programa, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom, dostavljaju se poštom u zatvorenoj
omotnici ili osobnom dostavom preko pisarnice Brodsko-posavske županije na adresi:

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU
Petra Krešimira IV/1
SLAVONSKI BROD

Prijedlozi programa mogu se poslati do 21. rujna 2012.

 

Skip to content