Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi potpore:

– redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
– dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima
– glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti
– kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom)
– vizualnim umjetnostima
– inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama
– knjižničnoj djelatnosti
– izdavanju knjiga
– izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija
– književnim manifestacijama i nastupima na sajmovima knjiga
– književnim programima u knjižarama
– arhivskoj djelatnosti
– muzejsko-galerijskoj djelatnosti
– zaštiti i očuvanju arheološke baštine
– zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara
– zaštiti i očuvanju pokretnih kulturnih dobara
– zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara
– digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
– međunarodnoj kulturnoj suradnji
– izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.

Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poduzetništvo u kulturi, program Ruksak (pun) kulture.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2018. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.

Pregled natječajne dokumentacije
Prijava na javni poziv

min-kulture.hr

Skip to content