Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2014. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

*  redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi;
*  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
*  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
*  kulturno-umjetničkog amaterizma;
*  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
*  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
*  knjižnične djelatnosti;
*  arhivske djelatnosti;
*  muzejsko-galerijske djelatnosti;
*  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
*  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
*  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
*  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
*  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
*  međunarodne kulturne suradnje;
*  investicijske potpore;
*  informatizacije ustanova kulture.

Rok za podnošenje prijava je do 15. rujna 2013. godine.

Skip to content