Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Dukumentacija za prijavu projekata

Izmjena dokumentacije za prijavu projekta (25.05.2016.):

Izmijenjeni obrazac B8 Obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijave

mspm.hr

Skip to content