Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu projekata udruga

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave slati za financijsku potporu projekata koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema koji:
* nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te
* pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti.

Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je do 31. prosinca 2011. godine.

PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA
A )Osiguravanje usluga za osobe s invaliditetom u zajednici
A-1)   osiguravanje usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem     invaliditeta (vidi napomenu);
A-2) osiguravanje podrške u prevladavanju komunikacijskih barijera, tumač/prevoditelj     znakovnog jezika (vidi napomenu);
A-3)   pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju (npr. rane intervencije u djetinjstvu, asistent u nastavi.).

B)Osnaživanje osoba s invaliditetom i njihovih udruga za djelovanje u zajednici
B-1) Projekti usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanju različitosti, uz aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom;
B-2)  Stručna podrška razvoju organizacijskih kapaciteta udruga osoba s invaliditetom.

C)Prevencija ovisnosti (alkohol, droge, cigarete, klađenje, nove tehnologije i sl.) mladih u dobi od 15 do 30 godina
C 1)  organizirano provođenje slobodnog vremena kroz rad klubova mladih,
C 2)  usluge savjetovanja, edukacija i radionica (na područjima nedovoljne pokrivenosti uslugama),
C 3)  osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelja za rad s mladima – voditelji udruga mladih, klubova za mlade, izviđački voditelji, programsko umrežavanje, organizacija savjetovanja, seminara i sl.)

Udruga ima pravo prijaviti ukupno dva projekta; najniži iznos koji se za projekt može odobriti iznosi 40.000,00 kuna, a najviši iznos koji se udruzi može odobriti za provedbu oba projekta je 300.000,00 kuna (osim za projekt osobnog asistenta za koji se iznos odobrava sukladno broju uključenih korisnika usluge i po već utvrđenim kriterijima).
Natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo poštom na adresu:

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
Uprava za obitelj
10 000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6
uz napomenu na omotnici za natječaj – ne otvarati, te naznaku prioritetnih područja aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja. (10.03.2011.)

 

Skip to content