Novosti

Novosti

Pretpristupni fondovi iz EU nude milijune eura, kako ih iskoristiti

Iz pretpristupnih je programa Europske unije od 2001. do 2006. godine dodijeljeno Hrvatskoj 489,6 milijuna eura, a IPA, novi pretpristupni instrument koji ujedinjuje sve do sada korištene programe, za Hrvatsku je u razdoblju od 2007. do 2010. godine “težak” 589,9 milijuna eura, podaci su Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Najviše iz CARDS-a
Hrvatska je najviše novca, ukupno 260 milijuna eura, dobila iz programa CARDS (financijske i tehničke pomoći zemljama jugoistočne Europe za obnovu, razvoj i stabilizaciju). Slijedi PHARE (izgradnja institucija) sa 132,6 milijuna, ISPA (zaštita okoliša i transport) sa 60 milijuna, SAPARD (razvoj poljoprivrede) sa 24,7 milijuna, dok je iz programa PHARE CBC (prekogranična suradnja) Hrvatskoj dodijeljeno 12 milijuna eura. Riječ je o projektima koji će se realizirati kroz nekoliko godina.

Kako će se iskoristiti dodijeljeni euri odlučuje Bruxelles, pa su pretpristupni fondovi najvećim dijelom namijenjeni razvoju institucija i jačanju administracije, kako bi se što brže i kvalitetnije pripremile za članstvo u Europskoj uniji.

Tako su i osnovni ciljevi programa IPA pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU-a te priprema za korištenje europskih fondova, a obuhvaća pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, prekograničnu suradnju, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala te poljoprivredni i ruralni razvoj.

Traže se sposobni
Europska komisija želi od Hrvatske dovoljno brojan i sposoban administrativni aparat, koji će na vrijeme izrađivati kvalitetne projekte sa svom potrebnom dokumentacijom, provoditi njihovu javnu nabavu i ugovaranje po propisima EU-a te nadzirati njihovu izvedbu, kako više ne bi bilo zamrzavanja milijuna eura zbog kašnjenja i nepripremljenosti.

Izvor: vecernji.hr
Skip to content