Novosti

Novosti

Procjena učinaka pristupanja EU na malo i srednje poduzetništvo u RH

Ova studija o procjeni učinaka pristupanja Europskoj uniji na sektor malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj provedena je između veljače i lipnja 2012. godine kao dio projekta „Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini“ (projekt IAENL). Ciljevi ove studije bili su:

* procjena učinaka pristupanja Europskoj uniji na sektor malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj;

* pružanje informacija koje će kreatorima politike i poduzetnicima pomoći da nađu odgovarajuće odgovore; i

* pomoć hrvatskim nadležnim tijelima da osiguraju najbolje moguće i odgovarajuće mjere i poticaje.

Ovo Završno izvješće sadrži detaljan opis ciljeva, organizacije, metodologije i radnog plana studije. Općenito gledajući ovo izvješće pridaje puno više pažnje detaljnom opisu pristupa koji je usvojen te dobivenih rezultata (npr. detaljni prilog studije), nego što je to inače slučaj u procjenama, budući da je opća svrha bila jačanje kapaciteta onih koji će u hrvatskoj javnoj upravi nastaviti raditi na politikama i programima za podršku malog i srednjeg poduzetništva.

Kroz studiju je proveden, kako sustavan pregled sekundarnih izvora relevantnih informacija (istraživanja, podaci, druge studije i razgovori s velikim brojem dionika), tako i više od dvadeset studija slučaja s pojedinim pažljivo odabranim hrvatskim malim i srednjim poduzećima. Te studije slučaja pokrivaju šest podsektora odabranih među onima koji će vjerojatno najviše biti pod utjecajem pristupanja: mesni proizvodi; proizvodnja vina; čamci i dodatne pomorske aktivnosti; cestovni prijevoz robe; i konzultacije u području informacijske tehnologije i softvera.

Studija

Skip to content