Novosti

Novosti

Produžen rok za prijave za treći IPARD natječaj

Agencija za plaćanja obavještava potencijalne IPARD podnositelje prijava da će se rok za podnošenje prijava na treći IPARD natječaj produžiti sa 30. rujna 2010. godine na 05. studeni 2010. godine. Navedena izmjena natječaja bit će naknadno objavljena u Narodnim novinama. Prijave pristigle nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

Skip to content