Novosti

Natječaji

Program INPULS – Inovacije i najbolja praksa u lokalnoj samoupravi

Udruga gradova prepoznala je da u praktičnom životu lokalne samouprave postoje brojni primjeri iznimno kvalitetnog i inovativnog poslovanja (najbolje prakse) koji nisu dovoljno istaknuti u široj javnosti niti sustavno dokumentirani, obrađivani i prezentirani. Upravo zbog izostanka promocije takvih primjera, lokalne zajednice ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri kvalitetu takvog poslovanja, a zbog izostanka stalne dostupnosti dokumentirane prakse otežano je širenje kvalitetnog i inovativnog poslovanja, bilo neposrednom primjenom takve prakse u drugim jedinicama lokalne samouprave ili uvrštavanjem iste u obrazovne i/ili promotivne programe Udruge gradova i drugih subjekata na tržištu.

Ovaj program se nastavlja na projekt najbolje prakse kojeg je 2003/2004 godine provodio Savez gradova i općina RH na inicijativu Vijeća Europe.

Ovim programom sustavno će se prikupljati, objavljivati, ocjenjivati i nagrađivati najbolja praksa u lokalnoj samoupravi.

CILJ PROGRAMA
Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi pokreće se s ciljem:

* Pronalaženja i isticanja najbolje prakse u lokalnoj samoupravi
* Povećanja vidljivosti i dokumentiranosti najbolje prakse
* Poticanja primjene najbolje prakse u drugim jedinicama lokalne samouprave
* Širenja najboljih primjera kroz obrazovne programe, seminare, radionice, itd.
* Stalne promocije inovativne lokalne samouprave u javnosti

Primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi programa možete dostaviti na najbolja.praksa@udruga-gradova.hr

Svi gradovi zainteresirani za sudjelovanje u programu najbolje prakse trebaju ispuniti nominacijski obrazac za svaku najbolju praksu koju nominiraju i dostaviti ga e-mailom nanajbolja.praksa@udruga-gradova.hr najkasnije do 7.12.2012. godine. Nominacijski obrazac mora biti dostavljen u obliku koji dozvoljava elektronsko kopiranje sadržaja.
Skip to content