Novosti

Novosti

Program Interreg SREDIŠNJA EUROPA

Iznos od 80 milijuna eura sufinanciran od strane Europske unije bit će stavljen na raspolaganje u veljači 2015. godine javnim i privatnim organizacijama koje žele surađivati preko granica u području inovacija, strategija u vezi s niskom razinom emisije CO2, prirodnih i kulturnih resursa ili prometa. Navedenu odluku donijelo je devet država članica Programa Interreg SREDIŠNJA EUROPA na sastanku upravljačke skupine održanom u Bruxellesu, 14. studenog 2014.

Datum raspisivanja prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga ostaje indikativan do službenog odobrenja programa od strane Europske komisije.

Interreg SREDIŠNJA EUROPA je program kohezijske politike Europske unije, kojim upravlja Grad Beč. Od 2007. godine program potiče transnacionalnu suradnju između regija devet država središnje Europe. U razdoblju između 2014. i 2020. godine, SREDIŠNJA EUROPA će biti u mogućnosti sufinancirati nove projekte s ukupnim budžetom od 231 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. “Nakon financiranja 124 projekta suradnje u razdoblju između 2007. i 2013. godine,Interreg SREDIŠNJA EUROPA će ostati važan instrument za rješavanje zajedničkih izazova i potreba među gradovima i regijama Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije. Nova sredstva dostupna su za projekte transnacionalne suradnje s fokusom na jačanje kapaciteta putem razmjene dobrih praksi i testiranja novih, inovativnih pristupa kroz ulaganja malih razmjera,” kaže Christiane Breznik iz upravljačkog tijela.

Više informacija o prioritetima financiranja SREDIŠNJE EUROPE kao i pravila za sudjelovanje mogu se pronaći u brošuri “PORTRET Programa SREDIŠNJA EUROPA 2020” na linku http://bit.ly/CEflyer, a ostali dokumenti o novom programu suradnje dostupni su na linku www.central2020.eu. Na programskoj stranici besplatna Zajednica SREDIŠNJE EUROPE okuplja više od 1.300 organizacija i nudi pristup bazi podataka projektnih ideja s već više od 70 prijedloga suradnje koji traže partnere.

Skip to content