Naziv natječaja

„Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.“

Opis projekta

Riječ je o projektu kojim je osigurana prehrana za učenike u riziku od siromaštva u gradskim osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancirala EU iz Fond europske pomoći za najpotrebitije.

Provedbom projekta „Lunch Box, faza III.“ – školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Grad Slavonski Brod kao nositelj projekta nastoji osigurati djeci koja se smatraju u riziku od siromaštva školsku užinu, koja je često i jedini obrok djeci za cijeli dan. Na ovaj način se djeci pruža osjećaj sigurnosti, te se doprinosi pozitivnom okruženju za njihovo socijalno uključenje u vršnjačke skupine te se vrši prevencija za neželjene posljedice nedostatne i/ili nezdrave prehrane kao što su društveni i psihološki poremećaji u rastu i razvoju, umor, iscrpljenost i demotiviranost za obrazovanje.

Stručne skupine koje su se sastojale od nastavnika, pedagoga/psihologa i ravnatelja definirali su sljedeće kriterije kao temeljne za određivanje statusa djece kao osoba u riziku od siromaštva:

 • Isključenost s obzirom na obiteljsku strukturu:
  • Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece)
  • Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji)
  • Djeca s poremećajem u ponašanju
  • Djeca iz jednoroditeljskih obitelji
 • Isključenost s obzirom na ekonomski status
  • Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.)
  • Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu
  • Djeca kojoj su jedan ili oba roditelja nezaposleni
 • Isključenost s obzirom na identifikaciju
  • Djeca romske i/ ili ostalih nacionalnih manjina
 • Isključenost s obzirom na zdravstveni status i / ili invaliditet
  • Djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama
  • Obitelji u kojoj je jedan ili oba roditelja (članovi obitelji) teže bolesna/osobe s invaliditetom
 • Ostala područja isključenosti
  • Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je projektni partner u pripremi i provedbi.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.691,03 kn
Iznos EU potpore: 1.499.691,03 kn

Ciljevi projekta

Ublažiti najgori oblik dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u školama za 1.520 djece u siromaštvu ili u riziku od siromaštva koja pohađaju osnovne škole u Slavonskom Brodu.

Razdoblje provedbe projekta

faza I. – 2016/2017 školska godina, ukupna vrijednost je 772.194,30 kuna, 1.059 djece

faza II. – 2017/2018 školska godina, ukupna vrijednost 1.475.562,59 kuna, 1.450 djece

faza III. – 03.09.2018. do 26.07.2019.

Rezultati projekta

1.520 učenika koji su kategorizirani u skupinu djece u riziku od siromaštva i pohađaju jednu od 9 osnovnih škola u Slavonskom Brodu, svakodnevno za vrijeme trajanja školske nastave u školskoj godini 2018./2019. dobivaju podršku u vidu raznovrsne, hranjive i zdrave školske užine te ostvaruju jednakost i osjećaj pripadnosti u odnosu na druge učenike.