Opis projekta

Klaster okuplja 134 proizvođača hrane, pića i rukotvorina te pružatelja turističkih usluga s područja regije Slavonije. Osnivač klastera je Grad Slavonski Brod, a osnovan je 2011. godine.

Strateški je partner klastera Ekonomski fakultet u Osijeku (EFOS), rad klastera podupiru resorna ministarstva i Hrvatska turistička zajednica.

Web: www.slavonska-kosarica.hr

Ciljevi projekta

Osnovni je cilj umrežavanja unapređenje turističke djelatnosti u istočnoj Hrvatskoj.

Razdoblje provedbe projekta

Udruga Slavonska košarica je aktivna.

Aktivnosti projekta

Osnovne aktivnosti klastera odnose se na održavanje edukacijskih radionica za članove; promociju i distribuciju proizvoda putem interaktivnog web portala; nastupe na sajmovima i održavanje posebnih prezentacija na pojedinim turističkim tržištima u zemlji i inozemstvu; organiziranje „benchmarking“ putovanja.