Novosti

Natječaji

Provjera inovativnog koncepta

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO objavljuje
 
JAVNI POZIV(NN)
za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata
kroz Program provjere inovativnog koncepta

Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta:
.    rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar je 9. travnja 2012. godine
.    natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra imaju rok za izradu i predaju potpunih prijava do 25. travnja 2012. godine u Prepoznati centar.
Detaljne  informacija o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u
i

Projektnu dokumentaciju zaprimljenu od strane Natjecatelja Prepoznati centri dužni su predati u BICRO zaključno do 30. travnja 2012. godine.

Napomena:
Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u četvrtom krugu, potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Informacije o programu i dokumentacija dostupni su i na mrežnim stranicama Prepoznatih centara.

 

Skip to content