Novosti

Novosti

Rezultati nadzora Ministarstva gospodarstva

Povodom iskazanog javnog interesa, objavljujemo rezultate unutarnjeg nadzora nad postupcima provedbe javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz 2015. godine.

Nepravilnosti su uočene u provedbi slijedećih javnih poziva:

 1. Javni poziv: promocija hrvatskog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju i sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama, (urbroj: 526-01, klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/810)

Iz sadržaja javnog poziva proizlazi kako su njegovi korisnici JLP(R)S. Prijave se podnose osobnom dostavom u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili dostavnom poštanskom službom, a uz prijavu je potrebno priložiti:

                                                                        1. ispunjen prijavni obrazac;

                                                                        2. opis projekta;

                                                                        3. troškovnik/ponude gospodarskog sajma ili manifestacije.

U javnom pozivu je, kao cilj njegova provođenja, navedeno poticanje promocije gospodarstva Republike Hrvatske, konkurentnosti i investicija te pozitivnog investicijskog okruženja. U pozivu je naznačeno kako traje 15 dana od njegove objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr).

Javni poziv je na mrežnim stranicama objavljen 24. rujna 2015. u 14:51 sati, a trebao je trajati 15 dana odnosno do 8. listopada 2015.

UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI:

a)      poziv je zatvoren prije isteka predviđenog roka trajanja – 2. listopada 2015., iako je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva navedeno kako je trajao od 24. rujna do 8. listopada 2015.,

b)      prema odluci Povjerenstva za razmatranje prijava, isključivi kriterij dodjele sredstava bilo je vrijeme zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili predaje pošiljke u poštanskom uredu,

c)      na pojedinim prijavama nije navedeno vrijeme zaprimanja, dok je u pojedinim slučajevima vrijeme predaje u poštanskom uredu upisano vlastoručno i nije potvrđeno od strane pošte,

d)     nisu otvorene i ocijenjene sve pristigle prijave, već samo one zaprimljene do 30. rujna 2015.

e)      otvorene prijave nisu formalno niti materijalno ocijenjene, pa je tako:

 • prihvaćena nepotpuna prijava Općine Čepin (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/843) koja ne sadrži opis planiranog projekta,
 • prihvaćena prijava neprihvatljivog korisnika i dodijeljena su bespovratna sredstva udruzi „Matica Slovačka Josipovac Punitovački” (klasifikacijska oznaka predmeta 402-01/15-01/844) za kulturnu manifestaciju koja ne odgovara predmetu i ciljevima javnog poziva,
 • prihvaćena prijava Grada Osijeka (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/848)  osobno predana u pisarnicu Ministarstva gospodarstva 24. rujna 2015. u 15:45 sati uz koju su priložene ponude trgovačkih društava s datumima izdavanja nakon podnošenja prijave, i to 25. rujna 2015. i 15. listopada 2015., a dokumentaciju nije bilo moguće dostavljati naknadno niti je iz sadržaja predmeta moguće zaključiti kako je prijava naknadno dopunjena,

f)       prijave su započele pristizati istoga dana kada je poziv javno objavljen, već 15 minuta nakon objave javnog poziva. Prva prijava zaprimljena je u 15:06 sati,  iduća u 15:11, zatim u 15:20,  pa nadalje,

 1. Javni poziv razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama (urbroj: 526-04, klasifikacijska oznaka predmeta:402-01/15-01/08)

Iz sadržaja javnog poziva proizlazi kako su njegovi korisnici JLP(R)S koje su koje su osnivači poduzetničke ili gospodarske zone. Prijave se podnose osobnom dostavom u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili dostavnom poštanskom službom. Uz prijavu je bilo potrebno priložiti: 1. ispunjeni prijavni obrazac,

                              2. opis projekta,

                              3. troškovnik/ponude projekta i

                              4. odluku predstavničkog tijela o osnivanju poduzetničke ili gospodarske    zone, s popisom svih čestica u obuhvatu.

U javnom pozivu je navedeno kako se sredstva dodjeljuju za opravdane troškove vezane uz razvoj infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu JLP(R)S. Pod infrastrukturom se prvenstveno podrazumijeva proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije te ostala infrastruktura potrebna za obavljanje poduzetničke i gospodarske djelatnosti. Vrijeme trajanja poziva je 15 dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr).

Javni poziv je objavljen 24. rujna 2015. u 14:55 sati, a trebao je trajati 15 dana odnosno do 8. listopada 2015.

UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI:

a)      poziv je zatvoren prije isteka predviđenog roka trajanja – 30. listopada 2015., iako je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva navedeno kako je trajao od 24. rujna do 8. listopada 2015.,

b)      prema odluci Povjerenstva za razmatranje prijava, isključivi kriterij dodjele sredstava bilo je vrijeme zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili predaje pošiljke u poštanskom uredu,

c)      na pojedinim prijavama nije navedeno vrijeme zaprimanja, dok je u pojedinim slučajevima vrijeme predaje u poštanskom uredu upisano vlastoručno i nije potvrđeno od strane pošte – npr. prijava Općine Čepin (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/818),

d)     nisu otvorene i ocijenjene sve pristigle prijave, već samo one zaprimljene do 30. rujna 2015.

e)      otvorene prijave nisu formalno niti materijalno ocijenjene, pa je tako:

 • prihvaćena nepotpuna prijava Općine Čepin (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/818) koja ne sadrži odluku predstavničkog tijela o osnivanju poduzetničke ili gospodarske zone,
 • prihvaćena nepotpuna prijava Grada Donji Miholjac (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/822) predana u poštanskom uredu 24. rujna 2015. (bez oznake vremena predaje) čija se aktivnost odnosi na postavljanje javne rasvjete izvan gospodarske ili poduzetničke zone, što ne odgovara predmetu poziva budući da se poziv odnosi na izgradnju infrastrukture unutar takvih zona,
 • prihvaćena prijava Općine Kostrena (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/823) u kojoj je izričito navedeno kako predstavničko tijelo nikada nije donijelo odluku o osnivanju poduzetničke ili gospodarske zone,
 • prihvaćena prijava Općine Satnica Đakovačka (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/821) koja ne odgovara predmetu poziva, budući da je bespovratnim sredstvima planirana aktivnost izgradnje ceste izvan gospodarske ili poduzetničke zone,
 • prihvaćena je prijava Grada Osijeka (klasifikacijska oznaka predmeta: 402-01/15-01/820) u kojoj je na prijavnom obrascu upisano vrijeme ispunjavanja 25. rujna 2015., a osobno je predana u pisarnicu Ministarstva Gospodarstva 24. rujna 2015. u 15:45 sati (istovremeno kao i prijava koju su podnijeli za prethodni javni poziv),

f)       prijave su započele pristizati istoga dana kada je poziv javno objavljen, već 11 minuta nakon objave javnog poziva. Prva prijava zaprimljena je u 15:06 sati,  iduća u 15:21, zatim u 15:45, pa nadalje.

 1. Dva javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz pomoć proračunima JLP(R)S (urbroj 506-04, klasifikacijska oznaka predmeta 402-01/15-01/07)

Iz sadržaja javnih poziva proizlazi kako su njihovi korisnici JLP(R)S te njihovi proračunski korisnici. Prijave se podnose osobnom dostavom u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili dostavnom poštanskom službom. Uz prijavu je bilo potrebno priložiti:

 1. prijavni obrazac,

      2. ponude (neobvezujuće) za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore.

Pozivi su otvoreni danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traju do iskorištenja sredstava. Ciljevi poziva bili su ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju, izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Sredstva za javni poziv iz veljače 2015. godine dodjeljivala su se u 2 kategorije (toplinska izolacija i ugradnja opreme), a za javni poziv iz srpnja 2015. u 4 kategorije (javna rasvjeta, toplinska izolacija, ugradnja opreme i energetski certifikati).

Javni pozivi objavljeni su 8. srpnja 2015. u 8:04 i 9. veljače 2015. u 16:28 sati, a prema odredbama oba javna poziva traju do iskorištenja sredstava.

UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI:

a)      isključivi kriterij dodjele sredstava bilo je vrijeme zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili predaje pošiljke u poštanskom uredu,

b)      na pojedinim prijavama nije navedeno vrijeme zaprimanja, dok je u pojedinim slučajevima vrijeme predaje u poštanskom uredu upisano vlastoručno i nije potvrđeno od strane pošte,

c)      prva prijava na javni poziv objavljen 8. srpnja 2015. u 8:04 sati predana je 21 minutu nakon objave (8. srpnja 2015. u 8:25 sati),

d)     prva prijava na javni poziv objavljen 9. veljače 2015. u 16:28 sati predana je u poštanski ured 10. veljače 2015. u 7:00 sati.

 1. Dva javna poziva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – kroz donacije neprofitnim organizacijama (urbroj 526-04, klasifikacijska oznaka predmeta 402-01/15-01/08)

Iz sadržaja javnih poziva proizlazi kako su njihovi korisnici neprofitne organizacije upisane u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske. Prijave se podnose osobnom dostavom u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili dostavnom poštanskom službom. Uz prijavu je bilo potrebno priložiti:

1. Prijavni obrazac,

2. Ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva potpore.

Pozivi su otvoreni danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traju do iskorištenja sredstava. Ciljevi poziva bili su ojačati energetsku učinkovitost, uštede u proračunu za rashode za energiju, izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.
Sredstva su se dodjeljivala u 2 kategorije (toplinska izolacija i ugradnja opreme) odnosno 3 kategorije (rasvjeta, toplinska izolacija te ugradnja opreme).

Javni pozivi objavljeni su 8. srpnja 2015. u 7:57 i 9. veljače 2015. u 16:30 sati, a u javnom pozivu je naznačeno kako traju do iskorištenja sredstava.

UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI:

a)      isključivi kriterij dodjele sredstava bilo je vrijeme zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva gospodarstva ili predaje pošiljke u poštanskom uredu,

b)      na pojedinim prijavama nije navedeno vrijeme zaprimanja, dok je u pojedinim slučajevima vrijeme predaje u poštanskom uredu upisano vlastoručno i nije potvrđeno od strane pošte,

c)      prva prijava na javni poziv objavljen 8. srpnja 2015. u 7:57 sati predana je 63 minute nakon objave (8. srpnja 2015. u 9:00 sati),

d)     prva prijava na javni poziv objavljen 9. veljače 2015. u 16:30 sati predana je u poštanski ured 10. veljače 2015. u 7:00 sati.


Sadržaj predmetnih javnih poziva i odluke o dodjeli sredstava objavljene su na http://www.mingo.hr/page/kategorija/novi-natjecaji

U nastavku slijede izdvojeni dijelovi prijava u kojima su uočene nepravilnosti:

        Rezultati kontrole javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u 2015. godini  – ppt prezentacija

mingo.hr

Skip to content