Novosti

Novosti

RH dobila zeleno svjetlo za početak korištenja kohezijskih i strukturnih fondova

Europska komisija je 10. travnja odobrila hrvatski sustav upravljanja i kontrole za ulaganja Europske unije u okviru kohezijske politike. Komisija je dala službenu pozitivnu ocjenu triju hrvatskih operativnih programa u području zaštite okoliša, prometa i regionalne konkurentnosti. Tim bi se programima trebalo zajamčiti djelotvorno praćenje i kontrola korištenja Strukturnog fonda i Kohezijskog fonda. Nakon zelenog svjetla Komisije Hrvatska može računati na 150 milijuna eura predujma, što bi trebalo biti isplaćeno oko 22. travnja.

Hrvatska ima četiri konvergencijska operativna programa za korištenje fondova EU-a. Sukladnost tih programa bila je preduvjet za sva plaćanja u okviru kohezijskih i strukturnih fondova, uključujući predujam, što je definirano Ugovorom o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Valja napomenuti da se pozitivna ocjena Komisije odnosi samo na hrvatske operativne programe za razdoblje od 2007. do 2013. (tj. na prvih šest mjeseci hrvatskog članstva u EU-u). Komisijina ocjena hrvatskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. (tzv. Sporazum o partnerstvu) tek treba uslijediti.
Iznos pretfinanciranja (predujma):
  • OP Promet (Europski fond za regionalni razvoj) – 36.000.000,00 eura
  • OP Zaštita okoliša (Kohezijski fond) – 59.920.000,00 eura
  • OP Regionalna konkurentnost (Europski fond za regionalni razvoj) – 32.520.000,00 eura
  • Europska teritorijalna suradnja – 3.360.000,00 eura
  • OP Razvoj ljudskih resursa (Europski socijalni fond) – 18.000.000,00 eura
  • Ukupno za Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO): 149.800.000,00 eura

http://europski-fondovi.eu

Skip to content