Novosti

Novosti

Sadržaj poslovnog plana Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

U Narodnim novinama broj 81 od 09. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U navedenom Pravilniku sukladno članku 8. stavku 1. prihvatljive za potporu su proizvođačke organizacije priznate u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15).

Također, sukladno članku 5. Pravilnika prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje, a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Nadalje, sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika proizvođačke organizacije u obvezi su sastaviti poslovni plan za petogodišnje razdoblje, a koji dostavljaju Ministarstvu na odobravanje.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

Prihvatljivi troškovi su:

 • administrativni troškovi
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Detaljna lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz natječaj.

Sadržaj poslovnog plana možete preuzeti ovdje.

ruralnirazvoj.hr

Skip to content