Novosti

Novosti

Seminar – Mala škola EU

U sklopu edukacije zaposlenika Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda od 08.-11.09.2008. održan je seminar Mala škola EU. Seminar čine četiri radionice kroz koje su se djelatnici upoznali sa cijelim procesom pripreme projekta.
Predavači su bili Monika Bohaniček, na prvoj radionici, Lidija Vitez koja je predavala na 2. i 3. radionici te Željko Marić na 4. radionici. Seminar se održavao u prostorijama Razvojne agencije.

Teme radionica

1.Kako prepoznati projekt koji je prihvatljiv unutar nadolazećih natječaja EU
U okviru ove radionice djelatnici su prošli kroz pripremu i implementaciju projekata te kroz rad na aplikaciji i ostalim potrebnim obrascima, s čime su se upoznali s osnovnim zahtjevima EU i konkretnim preduvjetima za prijavu projekata
prema fondovima EU.

2.Pisanje projekata 1. dio: Razrada projektne ideje i izrada logičke matrice
U prvom dijelu ove radionice djelatnici su naučili o procedurama prijave projekata i izvorima informacija koji su korisni u razradi ideje. Također upoznali su se sa elementima i načinom izrade logičke matrice.

3.Pisanje projekata 2. dio: Izrada aplikacije i budžetiranje projekata
U drugom dijelu radionice Pisanje projekata, radeći na konkretnom projektu, djelatnici su prošli kroz cijeli proces izrade aplikacijskog obrasca (na propisanom obrascu EU), te su se upoznali sa financijskim aspektima projekta i izradom budžeta projekta.

4.Provedba projekata sufinanciranih od strane EU
Zadnjeg dana seminara, djelatnici su se upoznali s menadžmentom projekata EU, osiguranjem kvalitete planiranja i kontrole, te financijskom izvješćivanju, odnosno svim sastavnim elementima provedbe projekata EU, a koji su u skladu sa PRAG-om – Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama.

Skip to content