Novosti

Novosti

Seminar “Praćenje provedbe (monitoring) i evaluacija projekata EU”

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU organizira seminar “Praćenje provedbe (monitoring) i evaluacija projekata EU” 4. studenog 2009. godine. Seminar će se održati u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Radnička cesta 80/V, Zagreb. Početak seminara je u 9:00 sati, a registracija sudionika započeti će u 8:30 sati.

 

Seminar je namijenjen državnim službenicima koji rade na provedbi i praćenju provedbe projekata financiranih od strane EU-e (članovima Jedinica za provedbu projekata) te zaposlenima u internoj i vanjskoj reviziji.

Više informacija.

Skip to content