Novosti

Novosti

Slavonski Brod dobit će dio od 345 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava kroz ITU mehanizam

Zahvaljujući predanom i koordiniranom radu Grada Slavonskog Broda, Razvojne agencije grada Slavonskog Broda te svih tijela, udruga i poduzetnika koje čine Partnersko i Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Slavonski Brod, Slavonski Brod je i službeno potvrđen kao jedan od sedam hrvatskih gradova koji će dobiti dio od 345 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava kroz ITU mehanizam. Na temelju Sporazuma između Republike Hrvatske i EU, Grad Slavonski Brod sa svojim urbanim područjem ove je godine dobio mogućnost prijave na natječaj za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). ITU je mehanizam koji se provodi za razdoblje 2014.-2020. te je usmjeren na održivi urbani razvoj, a za njegovu provedbu je predviđen iznos od 345 milijuna eura bespovratnih sredstava iz tri fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda.

Pravo „natjecanja“ za ova velika bespovratna sredstva nisu dobili svi gradovi u Hrvatskoj, već samo sedam najvećih urbanih centara, odnosno gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Uvjet za prijavu na natječaj, koji je ranije objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, bila je izrada Strategije razvoja urbanog područja.

Slavonski Brod je od samog početka bio jedan od boljih gradova po pitanju dinamike obavljanja potrebnih aktivnosti i predradnji kako bi se izradila nužna Strategija urbanog područja te kako bi se ispunili svi strogi kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam. Izrada Strategije razvoja urbanog područja Slavonski Brod započela je još početkom listopada 2015. godine, nakon formiranja urbanog područja Slavonski Brod. Odluka o sastavu Urbanog područja Slavonski Brod donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda održanoj 6.listopada 2015., a Ministarstvo regionalnog razvoja potvrdilo je njen sastav već 30. listopada 2015. Od svih sedam gradova Slavonski Brod je prvi formirao i održao sjednicu Partnerskog vijeća, a u sklopu izrade Strategije Urbanog područja održane su i brojne o danas su održane i brojne radionice na kojima se analiziralo trenutno stanje u Urbanom području s relevantnim institucijama iz različitih sektora.

Službena potvrda Ministarstva regionalnog razvoja da će Urbano područje Slavonski Brod dobiti dio od 345 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava znači da će na području Slavonskog Broda u narednom razdoblju biti ostvareni brojni razvojni projekti na područjima koje je unaprijed definirala Europska Unija. Riječ o projektima koji su temeljem zajedničke razrade izabrani kao potrebni, a između ostalog riječ je o izgradnji inovacijskog inkubatora u Slavonskom Brodu, novih oblika pomoći za inovativne udruge i poduzetnike, rekonstrukcije toplovoda u naseljima Slavonija I i II što će omogućiti značajne uštede za građane, izgradnji komunalne infrastrukture i hotela u brodskoj Tvđavi te obnove unutrašnjosti kuće Brlić.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je koordinirala i vodila cjelokupni postupak vezano uz prijavu Urbanog područja Slavonski Brod na ITU mehanizam.

Nacrt Strategije

Skip to content