Novosti

Natječaji

Sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu.

Na ovaj Poziv može se prijaviti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj i koja djeluje u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.

Na ovaj Poziv može se prijaviti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj, koja na projektu ugovorenom s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom u sklopu IPA programa Prekogranične suradnje i programa Višekorisničke IPA-e djeluje u svojstvu partnera iz Hrvatske.

Iznimno, na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (npr. zaklade, sindikati, privatne ustanove itd.) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom ili provedbenom agencijom.

Zahtjev za sufinanciranje može se zatražiti za projekte ugovoreneu sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva:

IPA 2008 – I. komponenta
IPA 2009 – I. komponenta
IPA 2009 – IV. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europa za građane
Mladi na djelu
PROGRESS
Zdravstvo
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
IPA INFO centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
Višekorisnička IPA.

Sufinanciranje se može zatražiti za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nekom od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

a. u zadnjem tromjesečju 2009. ili tijekom 2010., i čije se aktivnosti većinskim dijelom provode tijekom 2011. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2011. godini;

b. tijekom 2011. godine;

2. a koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno neke od provedbenih agencija preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

a. u zadnjem tromjesečju 2009. ili tijekom 2010., i čije se aktivnosti većinskim dijelom provode tijekom 2011. ili provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2011. godini;

b. tijekom 2011. godine.

Zahtjev za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju s naznakom ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Ured za udruge Vlade RH
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2011. godine.

 

Skip to content