Novosti

Novosti

Tjedan cjeloživotnog učenja

Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku aktivnost učenja tijekom cijelog života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompentencije u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca.

Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Tjedan cjeloživotnog učenja je nacionalna obrazovna kampanja koja na jednostavan način, na temelju izravnih obraćanja građanima, potiče ostvarenje ideje o promoviranju učenja i obrazovanja. Riječ je UNESCO-voj inicijativi pokrenutoj 1999.
godine, koja se svake godine organizira u brojnim zemljama na svim kontinentima kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje, promicala kultura učenja te potaknula osobna motivacija.

Europski parlament 2013. godinu proglasio je godinom građana te će u skladu s tim u središtu pozornosti ovogodišnjeg Tjedna cjeloživotnog učenja biti građani, sudionici cjeloživotnog učenja.

Sl.Brod_TCU

Skip to content