Novosti

Natječaji

Turizam bez zapreka

Ministarstvo turizma provodi program poticanja ulaganja u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti “TURIZAM BEZ ZAPREKA”

Ciljevi programa
* omogućiti nesmetano korištenje javnih površina i prostora turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
* unaprijediti i/ili prilagoditi pristupačnost javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Korisnici programa mogu biti jedinice područne (regionalne) uprave i lokalne samouprave, turističke zajednice, udruge, zadruge, ustanove, obrti, poduzetnici, koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju pravo izvođenja planiranih radova na površinama ili u objektima, kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za izgradnju, montažu, osiguranje, unaprjeđenje, prilagodbu:

a) elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma)
b) elemenata pristupačnosti neovisnog življenja (ulazni prostor, komunikacije, wc, kupaonice, kabine za presvlačenje, tuš kabine, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje, info-panoi, info-centri i dr.)
c) elemenata pristupačnosti javnog prometa (stajališta, parkirna mjesta, javne pješačke površine, pješački prijelazi i dr.)

 

Skip to content