Novosti

Natječaji

Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 13. lipnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnoga sektora prijenosom znanja i tehnologije. Ulaganje u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 pridonijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenoga sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovu preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha ovog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih i inovacijskih aktivnosti u RH.

Informacije o ovome pozivu na dostavu projektnih prijedloga nalaze se na stranici.

mzo.hr

Skip to content