Novosti

Novosti

Uputa za izradu financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija objavilo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2008.g. Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, financijske izvještaje moraju izraditi i predati: udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.

Cjelovitu uputu preuzmite ovdje.

Skip to content